Förklaring till övergångarna mellan serierna P 44501, P 45511 & P 44511 M.
Textmaterialet är hämtat från Svenska Volvo PV-klubbens medlemsmatrikel 2003.

Serie P 44501, som startade i juni 1957, betecknades P 44511 efter 130 producerade chassin. Volvos officiella siffror anger oktober 1958 som start för serie P 44511 M, dock infördes seriens modellförändringar redan i september under serie P 44511.


Hem