p445lb106(b).jpg
© Tapio Nukarinen

p445lb106(3).jpg p445lb106(1).jpg p445lb106(2).jpg p445lb106(4).jpg p445lb106(5).jpg P 445 D 1955 Sala

Karossen saknar identitetsskylt men det torde stå klart att det är en Salakaross med tanke på utformning och detaljlösningar. Till denna EPA-traktor finns en längre ram, så det är möjligt att återställa den till original flakbil igen.

Publicerad 2006-08-28

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida