p445lb113(b).jpg
© Christer Niklasson

p445lb113(1).jpg P 445 G 1956 Sala

Den ursprungliga tvåfältslackeringen sitter kvar. Bilen är för tillfället en EPA-traktor men en iordninggjord duettram finns för återställandet till original flakbil igen.

Publicerad 2006-12-22

Hem
History Duetts Links Contact Startpage