p445lb115(b).jpg
© Christer Niklasson

p445lb115(1).jpg p445lb115(2).jpg p445lb115(3).jpg p445lb115(4).jpg P 445 B 1951 Valbo

Ursprungligen fanns körriktningspilar monterade i hörnen bakom dörrarna. Någon gång lades hålen igen och senare typ av körriktningsvisare monterades.

Publicerad 2006-12-31

Hem
History Duetts Links Contact Startpage