p445lb120(b).jpg
© G. Ambell

p445lb120(3).jpg p445lb120(1).jpg p445lb120(4).jpg p445lb120(2).jpg P 445 D 1955 Valbo

Första ägare till denna flakbil var Vägverket, därefter har den passerat ett fåtal privatpersoner innan den renoverades av nuvarande ägare. Det korta flaket är av typiskt Karlaverken-snitt men hyttdörren är bredare. Det kan vara så att Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (föregångare till Vägverket) hade riktlinjer vad gällde mått och design oavsett vilken karossmakare som byggde bilen, för denna bil är påfallande lik Karlaverkens vägverksbilar. Även om denna bil saknar Valboskylt så får likheterna med andra valbopickuper på denna sida ligga till grund för artbestämningen. Tack till Arthur Maandag för tips om bilens existens. Tack till Kåre Leth för bilder.

Publicerad 2007-05-18

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida