p445lb127(b).jpg
© Dan Jansson

P 44501 1958

Bilden är av äldre datum men bilen existerar fortfarande. Hytten har drag av både Floby och Klippan. Notera att dörrsidan är slät. När tid ges skall bilen fotograferas ur fler vinklar för detaljsökning som underlättar bestämmandet av karosstillhörighet.

Publicerad 2007-07-29

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida