p445lb167(b).jpg
© Anders Svensson

p445lb167(3).jpg p445lb167(5).jpg p445lb167(4).jpg p445lb167(2).jpg p445lb167(1).jpg P 44501 1958 June

June karosserifabriks alster har länge lyst med sin frånvaro på den här hemsidan då det har saknats en bil som med säkerhet kan kopplas till fabrikens karosstillverkning. Kul då att äntligen få presentera en flakbil med känt ursprung från Junefabriken. Om alla fabrikens flakbilskarosser byggda på 445-chassit fick hela plåtsidor är dock ej ännu klarlagt.

Publicerad 2013-12-08

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida