p445lb28(b).jpg
© Anders Willgård

p445lb28(2).jpg p445lb28(1).jpg P 44501 1958 Klippan

På denna bil syns urtaget för handtaget som en del karosser är utrustade med. Urtaget för handtaget är en universal del som återfinns även på andra tillverkares dörrar. I registreringsbeviset står som anmärkning att bilen är utrustad med "anordning för långgodstransport". Anordningen består troligen av en ställning som möjliggör transport av exempelvis långa plankor lagda över taket eller bredvid hytten. I beviset står också att lämmarna skall vara 15 cm höga. Dessa har med tiden bytts ut mot högre, troligtvis 25 cm.

Publicerad 2002-05-09

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida