p445lb4(b).jpg
© 2000-06-18 Christer Niklasson

p445lb4(3).jpg p445lb4(1).jpg p445lb4(2).jpg P 445 C 1954 Sala

Denna bil har tidigare gått för GULF. Sliten bruksbil har blivit vackert maroonröd med svarta skärmar. Detta chassi har farit som en jo-jo mellan karosstillverkarna i tabellen pga avsaknaden av identitetsplåt. Likheten med en Sala-kaross är dock övervägande. Dörren saknar den ventilationsruta som andra Sala-karosser är utrustade med. Detta kan kanske härledas till att bilen är av tidigt datum, man hade kanske ännu inte hittat den stil som karakteriserar senare modeller. Vindrutetorkarnas placering i överkant liknar den man finner hos Valbo men också det kan vara en tidig lösning som man senare ändrade på. Om man ponerar att bilen skulle vara den tidigaste publicerade på hemsidan inom Salafamiljen, så är ovanstående avvikelser naturliga sett till andra tillverkares tidiga alster jämfört med senare.

Publicerad 2002-01-14

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida