p445lb98(b)4.jpg
© Christer Niklasson

p445lb98(2).jpg p445lb98(3).jpg p445lb98(5).jpg P 44501 1957 Valbo

Ett chassi som renoverades på 80-talet. Här finns en del extra utrustning i form av sökarlykta, extraljus och radio. Trösklarna är låga, man har inte använt de som satt på när chassit lämnade Volvo. Dörrarna är utrustade med ventilationsruta vilket förbryllar något. Tidigare har en av bestämningsgrunderna för att skilja Valbo- och Salabyggda karosser åt varit just ventilationsrutan, där Valbo har ansetts sakna den. Några detaljer på denna bil är ej original såsom flaket och positionsljusen som skall sitta i innerkant av framskärmarna. På en av bilderna syns tillverkarskylten från Valbo inringad. Bilen körs bara under sommarhalvåret så håll ögonen öppna när den glider fram i grönskan!

Läs mer om bilen i Svenska Volvo PV-klubbens medlemstidning PV-Entusiasten nr. 3 2009.

Publicerad 2006-01-22

Hem
Historik Duetter Länkar Kontakt Startsida