p445sb48(b)1.jpg
© Christer Niklasson

P 445 Valbo p445sb48(2).jpg p445sb48(3).jpg p445sb48(4).jpg

Troligen har detta Valboskåp ursprungligen haft grå färg. Det kan man se på den plats där blinkersen har suttit på dörrstolpen. Den blå färgen som påmålats senare har delats med en vit färg på taket. Den vita färgen ligger ovanpå den blåa och kan ha tillkommit senare ändå. På den plats blinkersen har suttit finns ingen vit färg. Den svarta färgen, som chassit levererades med, finns kvar på handsfacksluckans insida. Den blåa färgen på instrumentbrädan, som överensstämmer med färgen utanpå, bör ha tillkommit senare. Så från början borde denna bil ha varit grå med röd klädsel och svart instrumentbräda. Vindrutetorkarna, som har suttit i överkant av vindrutan, samt soffan och bakdörrarna är undanstoppade i en lada. Tyvärr saknas chassiplåten men bilen är sannolikt inte nyare än -53.

Publicerad 2006-12-11

Hem
History Duetts Links Contact Startpage