p445sb64(b).jpg
© Christer Niklasson

p445sb64(1).jpg p445sb64(2).jpg p445sb64(3).jpg P 445 B 1951 Grip

Ett skåp med hela plåtsidor. Det finns en hel del att göra här men alla originaldelar finns, så det går att skapa nya bitar med de gamla som mall. Notera att träskelettet är förberett för ett sidofönster. Dörrarna har den smala rutramen vilket indikerar att det var år 1951 som man gick över från bred till smal rutram ( jämför med de andra avbildade -51:orna ).

Publicerad 2006-12-19

Hem
History Duetts Links Contact Startpage