Bosta Snickerifabrik


I början av 1890 grundades Bosta Snickerifabrik av Anders Söderlind Bosta i byn Gnarp mellan Hudiksvall och Sundsvall i Norrland. Han drev fabriken till år 1918 då den övertogs av sonen Sixten Söderlind. Från början omfattade verksamheten enbart snickeri och möbelverkstad. Den ursprunliga fabriken finns kvar och är en ekonomibyggnad i det Söderlinska hemmanet. I början av 1920 byggdes den nya fabriken söder om den gamla som efter tillbyggnader fick en golvyta av ca. 500 kvm. 1924 började man tillverka karosserihytter i mindre omfattning, mestadels till latbilar. I slutet av 20-talet och en bit in på 30-talet tillverkades även fullt färdiga bussar. Man utförde även ombyggnationer och reparationer av allehanda bilar runt om i Norrland. 1940 byggdes en målerihall för sprutmålning. Efter andra världskriget tillvekades ca. 150 karosser per år samt byggnadssnickerier som fönster, dörrar, trappor mm. Därutöver var alltid en eller två finsnickare sysselsatta på övervåningen med att tillverka rumsmöbler, skrivbord, stolar mm. Även likkistor fanns på repertoaren.

Det berättas att en arbetare frågade en annan vad han skulle göra med en överbliven plåtbit. " Släng den genom fönstret " svarade den andra, vilket den första gjorde. Fönstret var dock inte öppet och hålet i rutan täcktes över med en plywoodskiva med texten ' friskluftsintag ' på. Den satt där alla år fram till nedläggningen.
Det sägs också att luffarna stekte ägg och fläsk på de varma pannorna som försåg fabriken med värme.

Elförsörjningen till maskiner och belysning levererades från ett eget kraftverk i Gretbro. Omkring 20 personer var anställda i företaget fram till nedläggningen 1953.

Ett stort tack till Gunnar Bydell som nedtecknat historien kring Bosta Snickerifabrik som finns att läsa i Nordanstigs bibliotek.

Publicerad 2001-12-01

Hem