Guno i Runtuna


1948 startade Gustav Nordin i Runtuna utanför Nyköping ett eget företag som fick namnet GUNO Karosseri & Motorverkstad. Han hade tidigare arbetat som anställd på ett företag i trakten som också sysslade med karossbyggen. Det nystartade företagets huvudsakliga verksamhet bestod i tillverkning av lastbilshytter. En av de större kunderna var Volvo och flera hundra hytter byggdes till Volvos lastbilschassier. Gustav Nordin byggde en verkstadslokal i Runtuna där verksamheten bedrevs. Lastbilshytterna tillverkades hantverksmässigt med plåtklädd trästomme.

1952 byggdes den första bilen på PV 445-chassiet. Läs mer om denna första bil här. Totalt byggde GUNO tre skåpbilar, varav en som Gustav Nordin byggde för egen räkning. Bilen försågs med en bakre sidodörr och den körde han med i ca. 10 år, bl.a. gjordes en semesterresa till Dalarna, innan den skrotades. Den tredje skåpbilen som tillverkades hade hela plåtsidor. En speciell ställning tillverkades och på den drevs den stora takplåten till skåpbilarna. Bakskärmarna var utanpåliggande och var egentligen vanliga bakskärmar till PV 444 som klipptes ned. Samtliga karosser gjordes på en stomme av ask med påspikad plåt.

Redan 1953 eller 1954 slutade Gustav Nordin att tillverka karosserier. Den allt större industriella tillverkningen av lastbilshytter i helpressat stål liksom Volvos egen Duettkaross gjorde det omöjligt att konkurrera med hantverksmässigt tillverkade karosser. Istället blev GUNO en bilverkstad där man bl.a. gjorde modifieringar av PV 444:or som försågs med hel större bakruta och hel vindruta. 1972 tog Kurt Ceder, Gustav Nordins makas systerson, över firman som finns kvar än idag.

Information har hämtats från Dan Janssons artikel i PV-entusiasten och av Kurt Ceder.

Läs mer i Svenska Volvo PV-klubbens medlemstidning PV-entusiasten nr. 4 1990.

Publicerad 2001-10-10

Hem