JIGE karosseri AB


Karosserifabriken JIGE startade i Säffle 1948. Namnet JIGE är en sammanslagning av begynnelsbokstäverna i grundarnas efternamn: Jansson, Isacsson, Gustavsson och Englund. Gunvald Jansson var huvudfinansiär för projektet. Han hade blivit mångmiljonär som skogsägare i Värmland. Axel Mentor Isacsson var fabrikör. Förutom JIGE startade han under sin livstid flera andra industriverksamheter i Säffle. Bilhandlare Gunnar Gustavsson kom också han från Säffle. Hilding Englund hade tidigare arbetat för en karosserifirma i Järbo, Gästrikland. När den firman gick i konkurs flyttade han till Säffle och blev den som bidrog med den tekniska kunskapen. JIGE tog sig igenom 50-talet huvudsakligen byggandes traktorhytter. jige(2).jpgTanken var att verksamheten skulle utmynna i tillverkning av busskarosser, men det kom endast att byggas tre bussar under företagets livstid. Vid ingången av decenniet byggdes det en hel del karosser på Volvos leveranschassi, men när duetten introducerades 1953 lönade det sig inte längre med dessa karosser på trästomme. I slutet av 50-talet insåg Gunvald Jansson att verksamheten inte skulle bära sig och avvecklade företaget. Alla maskiner transporterades till Torsby i Värmland där Gunvald hade köpt ett bussbolag. Hilding startade enmansföretaget Karosseritjänst H Englund i sitt garage.

En som var med då det begav sig var Karl-Axel Sandstedt. Han började som 13-åring 1943 hos Höglunds AB i Säffle. Han fick vikariera för en springschas under julhelgen och blev tillfrågad om han kunde hjälpa till med plåten på de bussar företaget tillverkade. Det handlade om att skruva fast de plana stålplåtarna längs bussarnas sidor och Karl-Axel tackade ja till erbjudandet. När sedan chefen kom och frågade om han ville hjälpa till på elsidan var han inte sen att tacka ja. Arbetet med eldragningen var mindre arbetsamt än det ute i plåtverkstaden. Vid den här tiden fäste man elledningarna med spik längs bussens innerkonstruktion. Detta medförde att om det blev aktuellt med ett ledningsbyte så fick man riva inredningen. K-A löste det så att han drog alla ledningar i ett rör istället, vilket klart underlättade både montering och byte av ledningar.

1948 ryckte K-A in i lumpen. Efter avklarad tjänstgöring ville han ut i folkparkerna som cykelartist. JIGE karosseri AB kunde då erbjuda honom arbete under vinterhalvåret och tillfälligt arbete när det behövdes under sommarhalvåret. På detta sätt förflöt 50-talet med turnerande i folkparkerna och arbete på JIGE. När företaget avvecklades fick K-A anställning hos Höglunds igen. Nu hade han förkovrat sig inom gebitet plåtarbeten och kunde forma en plåt utan minsta bula. K-A hjälpte också till med mindre arbeten hos Karosseritjänst H. Englund när det behövdes.

jige(1).jpgEnglunds firma fick en förfrågan från Volvo i Åmål om det gick att bygga om en Volvo duett till skolskjuts. K-A tillkallades och han sänkte lastutrymmets golv samt monterade två längsgående sittbänkar. Efter denna ombyggnad kunde duetten ta sammanlagt 11 barn, 10 st på bänkarna och en i framsätet. K-A tillverkade sammanlagt 8 st skolskjuts-duetter men hade förfrågan på många fler. Volvo i Göteborg kontaktade honom och ville att han skulle tillverka mellan 50 och 100 stycken. För att kunna klara av den mängden bilar krävdes ordentliga lokaler. K-A fick syn på en passande lokal med en skylt om uthyrning. När han kontaktade ägaren visade det sig att lokalen hade blivit uthyrd dagen innan. Därmed stöp projektet.

Ett stort tack till Karl-Axel Sandstedt som har lämnat information om företaget i ord och bild.

Publicerad 2003-12-27

Hem