Kvalitékaross


Karosserifirman Kvalitékaross låg i Böcklinge en bit väster om Eskilstuna. Firman startades 1946 av Oscar Pettersson och hans brorson Evert Pettersson. Evert, som var en duktig snickare, hade tidigare arbetat på Katrineholms karosserifabrik och tog nu med sig sitt kunnande in i den nya verksamheten. Huvudinriktning var nyttofordon såsom lastbils- och busskarosser. Genom tiderna kom det att byggas karosser främst på Chevrolet, Mercedes och Volvo. Bland de viktigare kunderna kan nämnas Fonus, Skogaholms bröd och Svalbotrafiken. En brand i augusti 1973 förstörde mycket av företagets dokumentation och 1992 var firmans saga all då lågkonjukturen slog till precis när en kostsam utbyggnad hade genomförts. Det sägs att en bidragande orsak till olönsamheten var att påbyggnaderna som tillverkades helt enkelt var för bra och flyttades över till den nya lastbilen när den gamla hade gjort sitt.

Publicerad 2009-01-25

Hem