Yngve Nilssons Karosserifabrik AB


Grundaren av företaget, Yngve Nilsson, härstammar från en traditionsenlig hantverkarfamilj. Även för dåtida förhållanden lämnade han tidigt familjen, redan vid 14-års ålder, för att i södra Sverige lära sig karosseribyggnadstekniken. Efter lärlingsåren grundade Yngve Nilsson i oktober 1945 ett eget företag, Yngve Nilssons Karosserifabrik AB. Förutom ägaren sysselsattes två anställda och företaget byggde brandbilar, butiksbussar, lastbilsflak, förlängda taxibilar men även distributionsbilar. Under 1950-talet växte antalet anställda successivt till 10 och förutom verksamheten med bl a brandbilsbyggandet började tillverkningen av begravningsbilar. Uppdragen att förlänga taxibilar ökade också hela tiden. I början av 1960-talet inleddes tillverkning av sjukbilar på chassin från Volvo Amazon herrgårdsvagn.

Den som arbetar med karosseribyggnation i Sverige kommer osökt i kontakt med Volvo. Första uppdraget från Volvo kom 1966 och det gällde att förlänga en Amazon för taxibruk. Bilen gjordes i ett enda exemplar och förlängningen var endast 10 cm. Det var därefter naturligt att de första ambulanserna under 1960-talet baserades på Volvobilar. Byggandet av begravningsbilar blev också en stor och växande marknad under 60-talet och dessa arbeten utfördes huvudsakligen på Amazon- och Duettchassin. Under samma period utvecklades och tillverkades också taximellanrutor till Volvo 144.

Informationen om företaget Yngve Nilssons Karosserifabrik AB är hämtad från hemsidan Nilsson Special Vehicles och från boken Bilfabriken med ISBN nr. 91-631-6761-1. Boken berättar historien om Yngve Nilssons Karosserifabrik AB i ord och bild och kan beställas genom Nilsson Special Vehicles hemsida. Tack till Fredrik Nilsson för bilder och information. Tack också till Dan Jansson som tipsade om bokens existens.

Publicerad 2005-11-22

Hem