Sala karosserifabrik


salalogo.gif Företaget startades 1946 av tre bröder: Inge, Ivar och Ingvar Pettersson. Två av bröderna jobbade på en karosserifabrik strax utanför Västerås. De sökte lokal i Västerås men det fanns ingen, så man hamnade i Sala där en vindslokal hyrdes ovanför Westlings åkeri. Åkeriet var beläget där nuvarande karosserifirmas matsal och omklädningsrum finns. Man tillverkade det mesta i karosseriväg, allt från hytter till flak. Chassierna kom till Sala järnvägsstation varpå man körde dem sittandes på en trälåda ut till karosserifabriken. En herrgårdsvagn på 445-chassi tillverkades 1951 till en bilskolelärare i trakten som också utfört ritningarna till karossen. sala(2).gif sala(2)

Bildtext: Sala bilskolas nyförvärv, en Volvo herrgårdsvagn, vars kaross tillverkats av Sala karosserifabrik och som ritats av bilskolelärare Eric Arfvidsson, Sala

" Sala Bilskola har i dagarna kompletterat sin bilpark med ännu en vagn, som knappast torde kunna uppletas en kopia utav. Det är en herrgårdsvagn, byggd på ett chassi av PV 445, levererat av Sala Bilförsäljnings AB, d.v.s. en standardchassi för en Volvo lastvagn. Karossen har tillverkats av Sala Karosserifabrik på Mamre och är i sin vackra och stilenliga samt praktiska utformning en rekommendation såväl för fabriken som för konstruktören bilskolelärare Eric Arvidsson. Den blå väl avvägda karossen är helt i plåt och glasrutor runt om gör att man har en förträfflig sikt åt alla håll, något som naturligtvis är av ovärdelig betydelse just för körskoleelever. Invändigt är säten, väggar och tak klädda med grått skinn och genom att möjlighet finns att montera in ett extra säte har man plats för sex personer, som alla sitter synnerligen bekvämt. Bilen är alltså registrerad för 6 passagerare och måste vara en alldeles förträfflig semestervagn, alldenstund man med några enkla handgrepp kan inreda vagnens bakre del till ett komfortabelt sovrum, med de stoppade sätena som mjukt underlag. Förutom de båda dörrarna i höjd med förarsätet finns en dörr baktill. Sala karosserifabrik har svarat för hela byggnationen och inredningen. Visserligen är det inte den första herrgårdsvagnen, som levererats därifrån, men väl den första av denna typ. "


Begravningsbilar och ambulanser byggdes också. Allt eftersom utökades sortimentet med handikappbussar, butiksbussar, snövesslor, brandbilar och så småningom skåp. Efterhand blev man tvungen att välja ut vad man ville syssla med. Brandbilar och skåp blev två produkter att satsa på. Idag är det andra generationen Pettersson som driver och äger företaget. salabil1.gif Brandbilar ligger i ett separat bolag som heter Sala Brand AB. Sala Kaross AB, som företaget numera heter, tillverkar ca 300 skåp om året ( på bilar från 7 ton och uppåt ) och företaget har 82 st anställda. Lastbilen till höger är en Bogvard Hansa från 1949 där både hytt och flak är tillverkat av Sala karosserifabrik. Bilen införskaffades 1996 av företaget från en åkare i Varberg. Ett stort tack till Gun Pettersson på Sala Kaross AB som har bistått med ovanstående information. Besök nuvarande företag via logotypen uppe i vänsra hörnet. Ett stort tack också till Christer Sahlin på Sala Allehanda som offrat tid i tidningsarkivet.

Publicerad 2000-11-15

Hem