Valbo karosserifabrik


valbo(1).jpg Efter en något trevande inledning började karosserifabrikationen på allvar 1923 i det f.d. tegelbruket och tjärfabriken i Valbo utanför Gävle. När krigsutbrottet kom 1939 var ett 80-tal personer anställda i produktionen, som då leddes av grundarens son Gunnar Åhlénius. Kunder var bl.a. armén, Postverket, Televerket och Vattenfall. Efter andra världskriget sköt verksamheten fart igen i samma takt som den allmänna bilismen kom igång. I början på 50-talet lades tillverkningen upp på löpande band. valbo(5).jpgProduktionen var då uppe i 1 1/2 vagn per arbetsskift. I reklamen för skåpvagnarna byggda på PV 445-chassit hette det: "Skåpvagn till vardags - personvagn på söndag." Bilden till vänster visar den provvagn typ skåpbil man hade tagit fram där den ena sidan var försedd med fönster och den andra med plåt.

valbo(3).jpg 1960 redovisades från starten 1923 enligt officiell statistik 10 000 tillverkade karosser, därav 4 000 skåpvagnar, brandbilar, ambulanser och andra större enheter. Efter drygt 40 års verksamhet råkade företaget i likvidation. Med ny ägare startades AB Gävle Motorfabrik 1962. Företaget hade 1985 ett 25-tal anställda och en årsomsättning på omkring 6 miljoner kronor. Produktionen följde i stor utsträckning den tidigare i fabrikslokalerna. Man tillverkade TV-filmbilar för Sveriges Television, kriminalvårdstransportvagnar och utställningfordon. valbo(4).jpg

Information om Valbo karosserifabrik är hämtad ur boken Motormän i Gävleborg skriven av Allan Synnemark och utgiven av Winbergs 1985. Bokens ISBN-nr är 91 970445-8-x. Ett stort tack till Jan Carlsson som tipsade om bokens existens.

Publicerad 2001-11-22

Hem