Wihuri Oy


Tillverkningen av karosser började när Antti Wihuri köpte Teijon Tehtaat Oy - Tykö Bruks AB:s akteistock från AGA-förbundet 14/3 1957. Fabriken var belägen i Pernå, Finland och i affären ingick gamla fabriksanläggningar i Teijo och Mathildedal samt Teijo gård inklusive mark- och skogsområden, totalt 3620 hektar. Själva fabriken i Teijo var gammalmodig och i dåligt skick och produktionen ineffektiv. I fabriken tillverkades skördetröskor, hackmaskiner och knappar. Gjuteriet i Mathildedal hade tidigare förstörts i en eldsvåda.

wihurioy(1).jpg Wihuri Oy importerade Volkswagenbilar till Finland på den tiden men företaget ville utvidga verksamheten till att också omfatta tillverkning av bilar. Fabriken hade tidigare tillverkat hytter till Volvolastbilar, så erfarenhet av karosstillverkning fanns. Det tog inte lång tid innan mycket hade förnyats och bilfabriken började fungera. Disponent Ilmari Mustonen var en av verksamhetens initiativtagare. Han hade tidigare blivit berömd för sitt arbete med bilkarosserier. Tillverkningen av bussar med Volvodelar började nästan samtidigt och tillverkningssiffrorna närmade sig snart etthundra.

1959 inleddes tillverkningen av lastbilssläp i Teijo. Man sysslade mest med fulltrailer och semitrailer, ramförändringar på lastbilar samt montering av tandemaxlar. Lavetter till transport av tunga jordtransportredskap tillverkades också och detta förblev en av fabrikens stöttepelare. Lastbilstillverkningen började också och snart producerades lastbilar av märket Wilke.

wihurioy(7).jpg På den tiden var det brist på utländsk valuta och importen av bilar var strängt reglerad. Till följd av detta började man också planera tillverkning av finska personbilar. Ledningen i Wihuri Oy blev intresserad och fattade beslut om att tillverka en serie paketbilar och herrgårdsvagnar på Volvo PV 445 chassi. Volvo levererade 25 st Volvo PV 445 leveranschassin från Göteborg till Helsingfors på hösten 1959. De förseddes med finskt herrgårdkarosseri i plåt hos fabriken i Teijo. Karossen konstruerades av fabrikens ledande och enda tekniker, ingenjör Oiva Jyrä. Designen blev en blandning av Volvo PV och SAAB 95 med ett lägre tak än Volvos egenproducerade duett. På produktionssidan formades plåtdelarna i en press med verktyg hoplimmade av faner och plywood. Oiva Jyrä var också ansvarig för karosstillverkningen.

Herrgårdsvagnarnas karosser var inte så hållbara med sina delvis ihopnitade karosseridelar. Inte många har klarat sig till dags dato. Enligt olika källor tillverkades det mellan 20 och 200 herrgårdsvagnar i Teijo. Uppgifterna varierar beroende på vem man intervjuar. Enligt Volvos arkiv producerades troligen bara 25 bilar. Alla 25 chassin levererades till Finland på hösten 1959. Information om chassin tillverkade hos Wihuri Oy före eller efter sändningen hösten 1959 har inte bekräftats av varken Volvo eller någon som deltog i produktionen i Finland.

Ett stort tack till Jukka Koskeli som har gjort ett gediget researcharbete kring företaget Wihuri Oy. Text och bilder om Wihuri Oy är hämtade ur Jukka Koskelis artikel i Svenska Volvo PV-klubbens medlemstidning PV Entusiasten nr. 1 2003.

Publicerad 2003-05-01

Hem